GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 07 Eén- of meerdaagse schooluitstappen

Een extra-murosactiviteit is een activiteit van één of meerdere schooldagen buiten de schoolmuren.

Bedoeling is dat alle kinderen er aan deelnemen en zonder tegenbericht gaat de school daar ook van uit. Een weigering wordt schriftelijk aan de school kenbaar gemaakt. Leerplichtige leerlingen moeten in die periode wel op school aanwezig zijn. De minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen, verspreid over de zes jaren lagere school, bedraagt 410 euro.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging