GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 11 Reclame- en sponsorbeleid

Wij geven geen reclamefolders mee met de kinderen. We maken enkel een uitzondering voor folders i.v.m. opvang, sportkampen, taalkampen, speelpleinwerking, jeugdbewegingen en andere zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen.

De school kan geen reclame maken voor een bepaald bedrijf of winkel.
Enkele uitzonderingen:

  • Advertenties voor een financiële actie (zoals een advertentieblaadje dat in Sint-Michiels verspreid wordt, of advertenties in een programmaboekje van een activiteit op school). 
  • Uithangen van een banner (of het logo) van een sponsor van een (financiële) activiteit.
  • De school kan intekenen voor het krijgen van financiële steun bij een bepaalde instelling of bedrijf. In dat geval wordt, overeenkomstig met de gemaakte afspraken, de naam van de sponsor bekend gemaakt.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging