GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 13 Welzijnsbeleid

13.1. Ziekte, ongelukjes en medicatie op school

Is je kind ziek? Dan kan het nergens beter zijn dan thuis. We waarderen het als de juf of het secretariaat verwittigd worden.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan wel maar vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. In
het begin van het schooljaar krijgt elk kind vier voorgedrukte briefjes die je in de schoolagenda kan bewaren. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater,
een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Geneesmiddelen mogen we enkel toedienen met een doktersbriefje.
Wordt je kind op school ziek of is er een ongelukje gebeurd, dan proberen we altijd direct de ouders te verwittigen. Als we ze niet kunnen bereiken gaan we zelf naar een huisarts in de buurt.
De secretariaatsmedewerkers zullen eventuele papieren voor de verzekering bezorgen.

13.2. Rookverbod

Het is op het hele schooldomein verboden te roken.
Tijdens schoolfeesten kan er buiten, op bepaalde plaatsen, gerookt worden.

13.3. Verkeersveiligheid
13.3.1. Verkeersbrevetten

We willen kinderen grondig voorbereiden op hun deelname aan het verkeer. De leerkrachten zullen geregeld oefenmomenten voor voetgangers en fietsers inlassen zodat de kinderen de vaardigheden
onder de knie krijgen. We werken met verkeersbrevetten per jaar.

13.3.2. Fietsers
 • Voor de school is er voldoende fietsenberging. Fietsen moeten altijd gesloten worden. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.
 • De fietsen van de leerlingen moeten aan het verkeersreglement voldoen. Dit omdat het veiliger is én omdat, bij een eventueel ongeval, zonder discussie een vergoeding van de
  verzekering zou bekomen worden.
 • Van de herfstvakantie tot de paasvakantie vragen we de leerlingen een fluohesje te dragen. Op school kunnen er fluohesjes verkregen worden.
 • We moedigen het gebruik van een fietshelm aan.
 • We vragen de ouders samen met hun kind de veiligste weg van en naar school te verkennen. De veiligste weg is niet altijd de kortste weg.
13.3.3. Op uitstap

Wanneer een klas te voet of met de fiets op uitstap gaat, gebruiken de leerlingen consequent een fluohesje.

13.3.4. Parking aan de school
 • De parkeerplaatsen vlak voor de school waar een plakkaat voor ‘personeel’ hangt, mogen door onze ouders gebruikt worden.
 • Op de toegangsweg van de Spoorwegstraat naar de school is een ruime parking (links en rechts). Dit is echter privéterrein van het Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef. Die plaatsen
  kunnen kortstondig door de ouders van de school gebruikt worden = voor de tijd die nodig is om je kind te begeleiden tot op de speelplaats.
  Kom je voor een langere tijd naar school, dan vragen we om te parkeren op de plaatsen aan de school zelf (waar een bordje voor ‘personeel’ hangt).
 • We vragen met aandrang om
  o niet te stationeren of te parkeren op het rondpunt. Dit moet altijd vrij blijven voor hulpdiensten, leveringen in het WZC, doktersbezoeken, …
  o niet te stationeren noch te parkeren op de rijweg van het domein
  o correct om te gaan met ‘algemene verkeersregels’: niet parkeren op een plek voor artsen, voor mindervaliden of voor busjes voor het ziekenvervoer
 • Voor de ‘garage’ is er een plek voorzien voor mindervaliden (met kaart uiteraard). Indien nodig kun je deze plek gebruiken en niet de plaatsen voor de ingang van het Woon- en
  Zorgcentrum.
 • We leren onze kinderen vooral veel door zelf het goede voorbeeld te geven. Het is een goede gewoonte om de eerste parkings te gebruiken en te voet met je kinderen naar de
  school te stappen.
13.4. Samenwerking met Centrum voor LeerlingenBegeleiding
 • Een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Je kunt bij het CLB terecht met vragen
  om individuele hulp, informatie en begeleiding.
 • Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het CLB Brugge(n), vestiging Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries (Brugge), tel. 050 440 220, www.clbbrugge.be, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De namen van onze CLB-medewerkers kun je opvragen in het secretariaat. Jaarlijks, in september, worden de namen aan de ouders meegedeeld via het heen- en weerschriftje of
  de agenda van de kinderen.
 • Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en (assistent)psycholoog of pedagoog.
 • De medewerkers van CLB Brugge(n) vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden.
 • CLB Brugge(n) werkt samen met de school. De school en het CLB wisselen, als het nodig is, gegevens over leerlingen uit. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen. Van alle tussenkomsten die een CLB-medewerker voor een kind doet, worden de ouders vooraf op de hoogte gebracht.
 • Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: de begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige medische onderzoeken.
 • Als er bezwaar is tegen een (bepaalde) arts van het CLB kan in overleg een andere arts binnen of buiten het CLB worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
 • Het CLB legt voor alle leerlingen een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt.
 • Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.
 • CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.
 • CLB Brugge(n) heeft een procedure om met een klacht om te gaan. Meer informatie vind je in de CLB-folder die je bij de inschrijving in de school ontvangen hebt of op de website
  www.clbbrugge.be en www.vclb-koepel.be .

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging