GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 03 Ouderlijk gezag

3.1. Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2. Neutrale houding tegenover beide ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt
de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

· Enkele keren per jaar krijgen alle ouders informatie via een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden gemaild, tenzij de ouders uitdrukkelijk een papieren versie vragen. De nieuwsbrieven
zijn ook terug te vinden op de website.
· Geregeld worden ouders uitgenodigd naar school:
o Kennismakingsmoment eind augustus
o Infoavond per klas in september
o Infoavond voor ouders zesde leerjaar i.v.m. overstap naar secundair
o Infoavond voor ouders derde kleuter i.v.m. schoolrijpheid
o Oudercontacten

  • Twee keer selectief (herfst- en paasvakantie)
  • Twee keer voor iedereen (kerst en juni)

=>Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. De informatie verloopt het vlotst via mail. Beide ouders geven dan een emailadres aan de school door.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging