WIE IS WIE: Schoolstructuur

Directeur
Zorgcoördinator
Secretariaat
Veiligheidscoördinator
ICT-coördinator
Beleidsmedewerkers
Website
Facebook
Klassenraad
Ouderraad

- die initiatieven willen nemen of helpen bij activiteiten
- die een spreekbuis willen zijn voor alle ouders
- die meer willen weten over de (interne) werking van de school

Schoolraad

- de personeelsgeleding
- de oudergeleding
- de lokale gemeenschap

De directeur woont de vergaderingen bij als adviserend lid.
De schoolraad opteert ook voor een permanente vertegenwoordiging van het schoolbestuur om steeds overleg mogelijk te maken.
De namen van de leden zijn ter beschikking op het secretariaat van de school.

De school raadpleegt de schoolraad voor advies bij wijziging van het schoolreglement. (die ouders, personeelsleden of lokale gemeenschap aanbelangen).

Leerlingenraad
Scholengemeenschap en schoolbestuur
CLB