WIE IS WIE: Schoolstructuur

De directeur woont de vergaderingen bij als adviserend lid.
De schoolraad opteert ook voor een permanente vertegenwoordiging van het schoolbestuur om steeds overleg mogelijk te maken .
De namen van de leden zijn ter beschikking op het secretariaat van de school.