GROEIENenBLOEIEN

WIE IS WIE: Schoolstructuur

 • Zorgcoördinator
  • Maaike De Groote
   050 39 45 93
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • cozoco (= coördinerend zorgcoördinator scholengemeenschap): Hanne Desoete
 • Secretariaat: van 8 u. tot 12 u. (elke dag) en van 13 u. tot 17 u. (niet op woensdag. Op vrijdag tot 16u.)
  • 050 39 45 93
  • Line Pauwels
   • op dinsdag, donderdag en vrijdag
   • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   • o.a. verantwoordelijk voor de schoolrekeningen
  • Martien Schouteet
   • op maandag en woensdagvoormiddag
   • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   • o.a. verantwoordelijk voor leerlingenadministratie
  • Martine Lieben: personeelsadministratie
  • Cindy Vanlaere en Krista Frees: boekhouding
 • Preventieadviseur
  • Voor de school: Annelies Naert (niveau 3)
  • Voor de scholengemeenschap: Peter Van Autreve (niveau 1)
 • ICT-coördinator
  • Voor de school: Stijn Verhulst
  • Voor de scholengemeenschap: Joost Vercaemst en Peter De Reyghere
 • Beleidsmedewerkers: de zorgcoördinator, preventieadviseur, ICT-coördinator, afgevaardigde van het personeel in het LOC
 • Website: www.sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be
 • Facebook: Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat
 • Klassenraad: De directeur vormt samen met de leerkracht(en) van de betrokken leerlingengroep, de zorgcoördinator en de zorgjuf de klassenraad. De ontwikkeling en de leervorderingen van alle kinderen worden geregeld geëvalueerd.  Voor alle kinderen met moeilijkheden wordt een advies gegeven en een behandelingsplan uitgetekend.  De klassenraad spreekt zich uit over het uitreiken van getuigschriften van het basisonderwijs, het al of niet zittenblijven en dergelijke meer.

  De gesprekken van deze raad verlopen in samenspraak met de CLB-verantwoordelijke(n).  Minstens driemaal per jaar komt deze raad bijeen, in wat genoemd wordt het multidisciplinair overleg (MDO).
 • Ouderraad
  • Brengt ouders samen
   • die initiatieven willen nemen of helpen bij activiteiten
   • die een spreekbuis willen zijn voor alle ouders
   • die meer willen weten over de (interne) werking van de school
  • De algemene vergadering van de ouderraad komt een aantal keer per jaar samen. Daarnaast bestaan er verschillende werkgroepen die telkens verslag uitbrengen in de algemene vergadering.
  • Het ‘dagelijks bestuur van de ouderraad’ bereidt alle algemene vergaderingen voor. De leden van het dagelijks bestuur worden begin sept. bekend gemaakt.
  • Je kan ‘de ouderraad’ volgen via www.club250.be
 • Schoolraad
  • Is een formeel participatieorgaan
  • Samenstelling:
   De schoolraad bestaat uit drie geledingen:
   • de personeelsgeleding
   • de oudergeleding
   • de lokale gemeenschap

De directeur woont de vergaderingen bij als adviserend lid.
De schoolraad opteert ook voor een permanente vertegenwoordiging van het schoolbestuur om steeds overleg mogelijk te maken .
De namen van de leden zijn ter beschikking op het secretariaat van de school.

  • Bevoegdheden:
   De school raadpleegt de schoolraad voor advies als er beslissingen genomen worden die ouders, personeelsleden of lokale gemeenschap aanbelangen.
 • Leerlingenraad
  • o.l.v. twee leerkrachten
  • Twee of drie keer per schooljaar
  • Voor een leerlingenraad is er een bevraging in alle klassen.
   Eigenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers vanaf derde leerjaar + terugkoppeling naar alle klassen.
 • Scholengemeenschap en schoolbestuur
  • Onze school maakt deel uit van VZW Sint-Lodewijk Brugge p.a. Magdalenastraat, 8200 Sint-Andries.
  • De VZW bestuurt zes katholieke basisscholen en vier katholieke secundaire scholen in de regio Sint-Andries, Sint-Michiels en Christus Koning.
  • Het schoolbestuur VZW Sint-Lodewijk Brugge is de organisator van het onderwijs in onze scholen. De namen van de leden zijn ter beschikking op het secretariaat van de school.
  • De VZW is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het bestuur een beroep op de diocesane begeleidingsdienst.
  • De voorzitter van het schoolbestuur is P. Van Den Berghe.
 • CLB
  • Een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Je kunt bij het CLB terecht met vragen om individuele hulp, informatie en begeleiding.
  • Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het Vrij CLB De Havens
  • Vestiging Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries (Brugge), tel. 050 440 220,
  • www.vrijclbdehavens.be
  • Contactpersoon: Lies Verlinde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MAALTIJD

brieven mod3

document


SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging