GROEIENenBLOEIEN

WIE IS WIE: Schoolstructuur

Directeur
 • Anne Dierickx
 • 050 39 45 93
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zorgcoördinator
 • Zorgteam: zoco + zorgleerkrachten
 • Ann Beirnaert
 • 050 39 45 93
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • coördinerend zorgcoördinator scholengemeenschap: Stefaan Vanroose
Secretariaat
 • van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. (niet op woensdagnamiddag)
 • 050 39 45 93
 • Hilde Lenoir
  • op dinsdag en donderdag
  • verantwoordelijk voor materialen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Martien Schouteet
  • op maandagnamiddag, woensdagvoormiddag, vrijdagvoormiddag
  • verantwoordelijk voor leerlingenadministratie
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Krista Frees
  • boekhouding 
Veiligheidscoördinator
 • Voor de school: Annelies Naert (niveau 3). Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Voor de scholengemeenschap: Peter Van Autreve (niveau 1)
ICT-coördinator
 • Voor de school: Stijn Verhulst. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Voor de scholengemeenschap: Joost Vercaemst
Beleidsmedewerkers
 • de zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, ICT-coördinator, afgevaardigde van het personeel in het LOC 
Website
Facebook
 • Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat
Klassenraad
 • De zorgcoördinator vormt samen met de leerkracht(en) van de betrokken
  leerlingengroep en de directeur de klassenraad. De ontwikkeling en de leervorderingen van
  alle kinderen worden geregeld geëvalueerd. Voor alle kinderen met moeilijkheden wordt een
  advies gegeven en een handelingsplan uitgetekend. De klassenraad spreekt zich uit over
  het uitreiken van getuigschriften van het basisonderwijs, het al of niet zittenblijven en
  dergelijke meer.
 • De gesprekken van deze raad verlopen in samenspraak met de CLB-verantwoordelijke(n).
  Minstens driemaal per jaar komt deze raad bijeen, in wat genoemd wordt het multidisciplinair
  overleg (MDO).
Ouderraad
 • Brengt ouders samen

- die initiatieven willen nemen of helpen bij activiteiten
- die een spreekbuis willen zijn voor alle ouders
- die meer willen weten over de (interne) werking van de school

 • De algemene vergadering van de ouderraad komt een vijftal keer per jaar samen. Daarnaast bestaan er verschillende werkgroepen die telkens verslag uitbrengen in de algemene vergadering.
 • Het ‘dagelijks bestuur van de ouderraad’ bereidt alle algemene vergaderingen voor. De leden van het dagelijks bestuur worden begin september bekend gemaakt.
Schoolraad
 • Is een formeel participatieorgaan
 • Samenstelling:
  De schoolraad bestaat uit drie geledingen:

- de personeelsgeleding
- de oudergeleding
- de lokale gemeenschap

De directeur woont de vergaderingen bij als adviserend lid.
De schoolraad opteert ook voor een permanente vertegenwoordiging van het schoolbestuur om steeds overleg mogelijk te maken.
De namen van de leden zijn ter beschikking op het secretariaat van de school.

 • Bevoegdheden:

De school raadpleegt de schoolraad voor advies bij wijziging van het schoolreglement. (die ouders, personeelsleden of lokale gemeenschap aanbelangen).

Leerlingenraad
 • O.l.v. twee leerkrachten
 • Twee of drie keer per schooljaar
 • Voor een leerlingenraad is er een bevraging in alle klassen.
  Eigenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers vanaf derde leerjaar + terugkoppeling naar alle klassen.
Scholengemeenschap en schoolbestuur
 • Onze school maakt deel uit van VZW Sint-Lodewijk Brugge p.a. Magdalenastraat, 8200 Sint-Andries.
 • De VZW bestuurt zeven katholieke basisscholen en vijf katholieke secundaire scholen in de regio Sint-Andries, Sint-Michiels en Christus Koning.
 • Het schoolbestuur VZW Sint-Lodewijk Brugge is de organisator van het onderwijs in onze scholen. De namen van de leden zijn ter beschikking op het secretariaat van de school.
 • De VZW is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het bestuur een beroep op de diocesane begeleidingsdienst.
 • De voorzitter van het schoolbestuur is P. Van Den Berghe.
CLB
 • Een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Je kunt bij het CLB terecht met vragen om individuele hulp, informatie en begeleiding.
 • Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Vrij CLB De Havens – vestiging Sint-Andries – Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries (Brugge), tel. 050 440 220, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De namen van onze CLB-medewerkers kun je opvragen in het secretariaat. Jaarlijks, in sept., worden de namen aan de ouders meegedeeld via het heen- en weerschriftje of de agenda van de kinderen.

BRIEVEN OUDERS

MAALTIJDEN

ALLERGENEN

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging